24. 05. 2024.
Kultura Vesti

Valter je branio Beograd, a ne Sarajevo!

Centrala
  • April 13, 2024
  • 2 min read
Valter je branio Beograd, a ne Sarajevo!

Sarajevo je od početka do kraja rata bilo glavno uporište NDH ustaša i sedište SS Handžar divizije.

Žarko Todorović, artiljerijski i generalštabni major JVUO generala Draže Mihailovića i potpukovnik Francuske armije, je pravi Valter.

Sin je čuvenog generala srpske vojske Petra Todorovića.

Aprilski rat 1941. zatekao ga je u činu generalštabnog majora kao načelnik štaba Murske divizije. Uspeo je da izbegne zarobljavanje i već tokom leta 1941. godine u Beogradu je formirao mrežu ilegalaca Jugoslovenske vojske. Povezao se sa Dražom Mihailovićem i bio je prvi komandant Beograda. Brojno stanje ilegalne Komande Beograda je bilo 5.119 ilegalaca, od kojih je 3.500 imalo skriveno oružje. Beogradski ilegalci su raspolagali i sa 80 vozila i četiri radio-stanice.

Zbog Todorovićevih četničkih ilegalaca Gestapo je formirao “Anti DM (Draža Mihailović) odsek”.

Najveća akcija Gestapoa na Balkanu tokom Drugog svetskog rata zvala se “Operacija Valter”, i bila je uperena upravo protiv Todorovića i njegove organizacije.

Nemačka operacija “Valter” izvedena je početkom 1943. godine u Beogradu, kada i Nemci hapse Todorovića.

Prilikom njegovog prebacivanja u Zagreb, gde su ga Nemci vodili da otkrije tamošnje Dražine ilegalce, Todorović uspeva da pobegne.

Ostao je u Zagrebu, kao komandant četničkih ilegalaca ali je ponovo uhapšen 1943. i odveden u logor Mauthauzen.
Podvrgnut je najvećim mukama, međutim, uspeva da preživi nemačko zarobljeništvo.

Od strane komunista je proglašen za narodnog neprijatelja, koji su bez imalo časti i stida delove njegove biografije iskoristili za snimanje filma “Valter brani Sarajevo”.

I TV serije “Otpisani” snimljene su po uzoru na četničke ilegalce, u njima se lik “Tihi” nekoliko puta predstavlja kao “kapetan Todorović”.

Treba dodati da je najobimniji dosije nemačkog Gestapoa upravo “Dosije Valter”, koji se danas čuva u Arhivu grada Beograda.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *