22. 05. 2024.
Vesti

SRCE: JAVNA FUNKCIJA – PRIVATNO BOGAĆENJE (PRIČA O JAVNIM IZVRŠITELJIMA)

Avatar
  • July 28, 2023
  • 2 min read
SRCE: JAVNA FUNKCIJA – PRIVATNO BOGAĆENJE  (PRIČA O JAVNIM IZVRŠITELJIMA)

Funkcija javnih izvršitelja, zamišljena u početku kao instrument za efikasniju naplatu duga, odnosno sprečavanje neodgovornih dužnika da „varaju“ sistem, izvitoperila se u aktivnost koja bi se, ako se ovako nastavi, pre mogla okvalifikovati kao podvrsta organizovanog kriminala nego kao delatnost od javnog interesa.

Srbija Centar se principijelno protivi predloženim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojima se javni izvršitelji suštinski ovlašćuju da utvrđuju pravo svojine.

 

Iz tog razloga je vrlo opasno u postojećem, već korumpiranom sistemu, stvarati nove zakonske okvire koji bi mogli dati mogućnost za dodatno povećanje korupcije.

Srbija centar svakako zastupa stanovište da je potreban adekvatan i efikasan sistem naplate sudskih presuda u vezi sa dugovanjima, ali nikako ne želimo da sistem svojim delovanjem stvara dodatne socijalne probleme i to posebno ne već ugroženim kategorijama gradjana. Javno ovlašćenje koje sprovode javni izvršitelji, kao i svako drugo javno ovlašćenje, mora da na pozitivan način po društvo i državu opravda svoj smisao postojanja, a ne da stvara dodatne probleme u društvu i bogati interesne organizovane grupe!

Srbija centar zato predlaže da se:

  • uvede sistem nezavisnog nadzora nad radom izvršitelja,
  • uvede adekvatan i primeren sistem naknada / nagrada za izvšenu javnu uslugu,
  • zaštiti osetljiva i socijalno ugrožena kategorija gradjana u takvim postupcima,
  • razviju alternativni i adekvatniji sistemi naplate dugova koji su u skladu sa kategorijom dužnika ili njegovom materijalnom situacijom,
  • uvede transparentnost u instituciju javne prodaje da bi se izbegle nameštene prodaje povezanim licima ispod tržišnih cena;

Postojeće stanje sistema javnog izvršenja potvrđuje postojanje zloupotreba. Država Srbija ima ustavnu obavezu, ako je država svih njenih gradjana, da uspostavi adekvatan i pravedan sistem naplate potraživanja od dužnika.

Izvršitelji moraju biti u funkciji zadovoljenja prvenstveno javnog a ne privatnog  interesa.

Srbija centar se zalaže za sistem javnog izvršenja koji ne stvara dodatne probleme i socijalne tenzije u našem društvu,  za sistem koji će biti u funkciji pravde i efikasnog rešavanja problema između dužnika i poverilaca.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *