24. 05. 2024.
Vesti

Solidarnost: Bezbednost i ostvarenje potencijala svake devojčice mora da bude politički imperativ svakog društva

Avatar
  • October 11, 2023
  • 2 min read
Solidarnost: Bezbednost i ostvarenje potencijala svake devojčice mora da bude politički imperativ svakog društva

Na Međunarodni dan devojčica Politička platforma Solidarnost podseća da je za ostvarenje punog potencijala svih devojčica neophodno stvarati društvo u kome su devojčice bezbedne, sigurne i jednake.

Veliki broj devojčica širom sveta, posebno od početka pandemije koronavirusa, živi u siromaštvu. Siromaštvo je jedan od osnovnih faktora koji utiče na dostupnost obrazovanju, zdravlju, lečenju, prosperiteta i ispunjenja punih potencijala svake devojčice.

U Srbiji, veliki broj devojčica živi u uslovima siromaštva ili na samom rubu. Pored siromaštva, na položaj devojčica utiču i patrijarhalne norme koje su dominantne u našem društvu.

Devojčice se od najranijeg uzrasta uče gde im je mesto – da ćute, da uvek neko drugi treba da bude prvi, bolji, vredniji od njih.

Da je na njima da spremaju i brinu, sklone se, tiho pričaju, lepo sede.

Da uče, ali da znaju kada treba sa obrazovanjem da stanu, da je žensko dete – tuđa kuća. Da se nasledstva odreknu u korist brata, da se udaju, rode decu, nekada i pre navršenih 18. godina.

Uslovi u kojima devojčice rastu u Srbiji moraju da se sistemski i strukturno menjaju, da se stvara podstičuće okruženje za sve devojčice, da obrazovanje bude svima dostupno a posebno onim devojčicama koje dolaze iz marginalizovanih i porodica koje žive u lošim materijalnim uslovima.

Devojčicama zdravstvena zaštita i podrška dostupni od najranijeg uzrasta, kao i edukacija o reproduktivnom zdravlju, HPV vakcinama i reproduktivnim pravima. Bezbednost i ostvarenje potencijala svake devojčice mora da bude politički imperativ svakog društva.

Srećan Dan devojčica.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *