24. 07. 2024.
Vesti

Nikezić: Zašto nisu povećane garancije države za depozite u bankama?

Avatar
  • July 11, 2023
  • 1 min read
Nikezić: Zašto nisu povećane garancije države za depozite u bankama?
Aleksandar Vučić je još 16. marta najavio povećanje garancije države za depozite u bankama sa 50.000 evra na 100.000 evra i oročio: “u narednih mesec dana donećemo odluku po tom pitanju”. Prošlo je četiri meseca i nije se desilo ništa.
Nije jasno u čemu je problem, ako se već hvali da nam je “finansijski sistem stabilan” i da na računu države imamo “preteranu likvidnost”?
Sistem osiguranja depozita ne obuhvata samo novac koji na račune u bankama polože građani, već i preduzetnici, mikro, male i srednje firme, a svima bi im značila veća sigurnost depozita, u vreme kada se banke širom sveta i dalje suočavaju sa krizom likvidnosti.
Povećanjem garantovanog iznosa država bi, u slučaju propasti i likvidacije neke od  banaka, imala obavezu da svim deponentima isplati garantovani iznos do 100 000 evra, čime bi i u praksi dokazala da fnansijska stabilnost nije ugrožena.
Zato Stranka slobode i pravde zahteva da se Srbija, i u ovom segmentu, usaglasi sa standardima EU, tako što će Agencija za osiguranje depozita odmah povećati garanciju države za depozite u bankama na 100.000 evra.
Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a
Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *