20. 05. 2024.
Vesti

Dušan Nikezić: Pet jednostavnih pitanja za Sinišu Malog.

Avatar
  • October 9, 2023
  • 3 min read
Dušan Nikezić: Pet jednostavnih pitanja za Sinišu Malog.
Pre nego što nastavite sa bajkama o “razvojnom, uravnoteženom, socijalno orijentisanom budžetu” i “rastu na svim poljima”, molim vas da odgovorite na samo pet jednostavnih pitanja:
 1. Kako ste izračunali da će na kraju 2024. BDP „prvi put biti između 74 i 75 milijardi evra“, ako to znači da je BDP u periodu 2022. do 2024. godine, uz kumulativni realni rast od 8,5%, porastao sa 53 na 75 mlrd evra ili za 40%?
 2. Kako ste tačno „otklonili mogućnost da kriza pređe na građane“, ako ste u poslednje dve godine povećali cenu svih komunalija, gorivo nam je najskuplje u regionu, cena hrane je zvanično porasla 42%, dok su plate porasle 32%, a penzije samo 28%?
 3. Kako tvrdite da „javni dug držite pod apsolutnom kontrolom“, ako su troškovi kamata porasli na neverovatnih 1,6 milijardi evra,što je 80% više nego pre samo dve godine i tri puta više nego 2012. godine, pa zato danas za kamate dajemo 250 miliona evra više nego za sva socijalna davanja u zemlji?
 4. Da li su planirana ulaganja u infrastrukturu porasla samo zato što ste višestruko uvećali pojedinačna projektna zaduženja, pa je tako zaduženje za autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad za samo godinu dana povećano sa 710 miliona evra na 1,4 milijarde evra, novo zaduženje za “Tiršovu 2” sa 26 na 50 miliona evra, vrednost izgradnje RHE „Bistrica“ porasla sa 560 miliona na 1,2 milijarde evra ili investicija u solarnu elektranu kapaciteta 1GW sa 800 miliona na 1,4 milijarde evra, u čemu se možda i najbolje ogleda nivo korupcije u infrastrukturnim projektima?
 5. Ako odgovorno upravljate finansijama, kako ste uspeli da za 10 godine učetvorostručite rashode za korišćenje roba i usluga za potrebe državne administracije, sa 450 miliona na 1,8 milijardi evra, što uključuje i troškove Avio službe Vlade, koji su za samo godinu dana porasli sa 4,5 na 13 miliona evra, kao da ste turistička agencija, a ne Vlada?
Odgovori na ova pitanja Stranci slobode i pravde istovremeno predstavljaju i osnovu za izradu Budžeta po meri građana Srbije, u kojem bi bilo dovoljno para i za povećanje plata lekarima na 150 hiljada dinara, nastavnicima i vaspitačicama na 100 hiljada dinara i medicinskim sestrama na 85 hiljada dinara, da obezbedimo besplatan obrok i udžbenike za sve đake u Srbiji, da sa 200 miliona evra pomognemo 2.000 srpskih firmi umesto šačice stranih investitora, da gradimo puteve, škole i bolnice iz pretpristupnih grantova EU umesto iz skupih kredita stranih vlada, da uložimo u srpsku poljoprivredu i energetiku umesto što uvozimo hranu, ugalj i struju.
Sve ove mere će biti sprovedene već u rebalansu Budžeta za 2024. godinu, koji će nova Vlada Srbije pripremiti za samo nekoliko meseci, kada vas, nakon izbora, pošaljemo u političku i ekonomsku istoriju.
Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *