22. 05. 2024.
Vesti

Boško Obradović: Vreme je za novu spoljnu politiku Srbije „Srbija u Evropi – ne u EU”

Avatar
  • September 23, 2023
  • 4 min read
Boško Obradović: Vreme je za novu spoljnu politiku Srbije „Srbija u Evropi – ne u EU”

Okrugli sto na temu „Spoljno-politička pozicija Srbije danas – elementi za novu spoljnu politiku”, u organizaciji Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnici, održava se danas u Narodnoj skupštini.

Na prvoj sesiji, koja je upravo završena, učestvovali su: Boško Obradović, Milica Đurđević Stamenkovski, mr Ivan Kostić, prof. dr Slobodan Samardžić, prof. dr Dušan Proroković, Aleksandar Ljubomirović i dr Slobodan Janković.

Na drugoj sesiji, koja je u toku, svoja izlaganja će imati: Goran Igić, dr Andrej Mitić, dr Dragan Petrović, dr Rajko Petrović, Aleksandar Vujović, dr Stevan Gajić, prof. dr Srđan Perišić i prof. dr Miloš Ković.

 

 

Narodni poslanik i predsednik Dveri Boško Obradović istakao je sledeće:

 

„U dramatičnom trenutku kada država Srbija nema jasno razvijenu spoljno-političku strategiju, prilagođenu geopolitičkim promenama u svetu, Srpski pokret Dveri 21. maja ove godine izašao je u javnost sa nacrtom nove spoljne politike Srbije koji može poslužiti kao osnova za široki društveno-politički dijalog na ovu temu.

Pozvali smo sve državne institucije, političke aktere, stručnjake i medije na razgovor o ovom otvorenom dokumentu koji zahteva postizanje nacionalnog konsenzusa i stalno ažuriranje prema novim geopolitičkim promenama koje tek slede.

Nova spoljna politika Srbije trebalo bi da počiva na sledećim principima, koje bismo mogli nazvati „srpskim stanovištem”, po uzoru na Miloša Crnjanskog i njegovu političku tezu iz članka „Do tog mora doći” iz 1935. godine – „Pogledajmo kako stvari stoje sa čisto srpskog interesa”:

Konstatovanje nove geopolitičke realnosti i prilagođavanje velikim geopolitičkim promenama u Evropi i svetu: novi oblici međunarodne saradnje zasnovani na miru i multipolarnosti;

Očuvanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pre svega: reintegracija Kosova i Metohije u pun ustavno-pravni poredak države Srbije i očuvanje Republike Srpske;

Srpski narod kao jedan i nedeljiv: nova kulturna politika identiteta i policentrična matica – Srpski mini-šengen po skandinavskom modelu koji znači bliže oblike saradnje između Srbije, CG i RS;
Ekonomsko-socijalni razvoj kao temelj očuvanja nacije i države i ekonomska diplomatija kao jedan od primarnih ciljeva nove spoljne politike Srbije;

Najpre je potrebno redefinisati odnose između Republike Srbije i Evropske Unije i postaviti ih na realne osnove, što znači konačno izaći iz samozarobljenosti u evropske integracije koje su doživele krah.

Uzimajući u obzir neuspešne integracije u EU nakon 23 godine od javno proklamovanog cilja ulaska Republike Srbije u punopravno članstvo u EU, kao i promenjeni kontekst evrointegracija, zaustavljanje procesa proširenja i sve jaču politiku uslovljavanja EU institucija i zvaničnika prema Srbiji, nova spoljna politika Srbije treba da konstatuje ove činjenice i okrene se bilateralnoj saradnji sa EU kao organizacijom, bez uslovljenog članstva, kao i sa pojedinačnim državama članicama EU u onim oblastima gde postoji obostrani interes.

Posebna i privilegovana prijateljstva i partnerstva treba razvijati sa svim državama koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova.

Srbija treba da teži saradnji u okviru Evropskog ekonomskog prostora, bez ikakvog političkog uslovljavanja i u obostranom interesu. Srbija treba da preispita postojeći Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU i predloži novi sporazum o bilateralnoj saradnji sa EU.

Konačno, Srbija treba da preispitati sve sporazume sa NATO i paralelno teži unapređenju saradnje sa Evroazijskom unijom, ODKB, BRIKS-om i drugim novim oblicima međunarodne saradnje koji počivaju na međusobnom poštovanju i poštovanju mira i međunarodnog prava.

Prioriteti nove spoljne politike Srbije u Evropi

Nova spoljna politika Srbije koja našu državu vidi u Evropi, ali ne i u EU, počiva na sledeća četiri prioriteta:

– Saradnja sa državama unutar EU koje nisu priznale nezavisnost lažne države Kosova: Španija, Grčka, Rumunija, Kipar, Slovačka.

– Saradnja sa srednjoevropskim državama „Višegradske grupe“ koje zasnivaju svoje političke sisteme na konzervativnim, hrišćanskim i tradicionalno-porodičnim vrednostima, kao i svim političkim subjektima unutar EU koji se zalažu za Evropu nacija, suverenu nacionalnu politiku, konzervativne hrišćanske i porodične vrednosti, odgovornu migrantsku politiku i ekološki patriotizam.

– Saradnja sa tradicionalnim partnerima Grčkom i Italijom, kao i sa državama sa kojima imamo najtešnje ekonomske veze i brojnu dijasporu poput Nemačke i Austrije.
Saradnja sa svim evropskim kraljevinama.

Da bismo pokrenuli proces promene spoljne politike Srbije potrebno je izmeniti i dopuniti opšti normativni i institucionalni okvir donošenja i kontrole spoljno-političkih odluka, kao i postojeću zakonsku regulativu u oblasti spoljnih poslova, posebno Zakon o zaključivanju međunarodnih ugovora. Narodna skupština treba da ima centralnu ulogu u kontroli nove spoljne politike Srbije.“

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *